روز بیمه

درخواست حذف این مطلب
روز بیمه,بیمه ، روز بیمه ، شرکت بیمه ، بیمه گذار ، بیمه شونده ،خسارات احتمالی ، پدیده اجتماعی ، بیمه ، روز بیمه ، شرکت بیمه ، بیمه گذار ، بیمه شونده ،خسارات احتمالی ، پدیده اجتماعی ،

بیمه از لحاظ حقوقی به معنای قرارداری میان بیمه گر (شرکت بیمه) و بیمه گذار (بیمه شونده) است که بیمه ‏گر تعهد می‏کند تا در قبال دریافت مبلغی به نام حق بیمه، در صورت وارد شدن خسارات احتمالی معین به بیمه ‏گذار، مبلغ مشخصی را به وی بپردازد.

اما از نظر اجتماعی، بیمه یک پدیده اجتماعی است که به وحدت معنوی افراد یک یا چند جامعه کمک شایانی می‏کند. بنابراین هرگاه فردی دچار صدمه یا حادثه‏ ای شود که تحملش از عهده وی خارج باشد، اعضای دیگر جامعه هر یک به اندازه سهم و توان، خود را در جبران زیان‏ های وارد شده به آن فرد، سهیم می‏سازند.